obec Súlovce


Prejdi na obsah

obecný úrad

samospráva


Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupitežstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupitežstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupitežstva. Prácu obecného úradu organizuje starosta.


Funkcie obecného úradu:

• zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupitežstva a je podatežňou a výpravňou písomností obce
• zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupitežstva
• vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
• vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupitežstva a rozhodnutia starostu

Admin. pracovníčka: Bc. Adriána Gabčová GeršiováZpä na obsah | Zpä na hlavné menu